THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 December 2011

Quỹ đầu tư EA/LP của Hoa Kỳ nộp đơn kiện Vinashin


Quỹ đầu tư Elliott Advisers LP của Hoa Kỳ đang kiện Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin lên tòa án tại Anh Quốc.

AFP

Văn phòng Vinashin ở Hà Nội

Tờ Wall Street Journal trong bản tin hôm nay cho biết họ thấy được đơn kiện đó.
Theo đơn khởi kiện mà Wall Streel Journal biết được thì Elliott Adviser LP kiện Vinashin về những khoản giá trị đầu tư cùng với những khoản tiền lãi mà quỹ này khai tổng cộng là 13 triệu 200 ngàn đô la.
Vừa qua Vinashin cũng đã bị công ty Elliott VIN của Hà Lan đâm đơn kiện. Đây là một trong những chủ nợ của tổng khoản 600 triệu đô la Mỹ mà Vinashin nợ các chủ nước ngoài.
Ngày 20 tháng 12 năm ngoái đến hạn Vinashin phải trả khoản đầu tiên 60 triệu đô la, cho khoản vay 600 triệu đô la đó.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.