THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 December 2011

Nói với ông "ăn mày thế kỷ"!
Với cái tên "người ăn mày thế kỷ", tức ông Nguyễn Thanh Liêm, gọi là "Phước Long Xá Lợi", thì người Cư sĩ nào có hiểu biết, có ý thức, người ta sẽ rất xem thường ông này! Nói cho đúng, cho chính xác hơn là họ sẽ phải khinh ông! Nhất là những biến cố liên quan đến pháp nạn Phật giáo hồi năm 1963 dưới chế độ độc tài gia đình trị và kỳ thị tôn giáo của ông Ngô Đình Diệm.

Tại sao tôi nói vậy? Cái youtube mang một số "ngụy cảnh" được những đám "âm binh" thêm, giảm về hình ảnh Ngài Hòa thượng Thích Quảng Đức tự bật lửa thiêu thân vào ngày 11.6.1963 thì có ông "người ăn mày thế kỷ" này nỗ lực phổ biến rất sớm, và kèm theo với những lời vu khống để tố cáo PGVN qua danh xưng GHPGVNTN ở thập niên 1960! Sau đó, đám ngoại đạo, nhất là nhóm, gọi là "Biến Động Miền Trung" của Liên Thành hăng say chuyển đi để chửi bới. 

Hàng chục vụ tự sát của Tăng, Ni và Phật tử VN nhằm phản đối chế độ độc tài và tàn bạo với PG nơi anh em ông Ngô Đình Diệm năm 1963 là vấn đề không thể còn bàn cãi đối với thực tế của lịch sử. Thế mà, có lẽ người ta sẽ không thể tìm thấy có một ông "quấn y" nào lại có thể vô minh, ám chướng như cái ông mang tên "người ăn mày thế kỷ" này!

Phật tử gốc Việt ở Úc, phần nhiều, thì đâu ai lạ lùng gì về ông ta!  Ông "ăn mày thế kỷ" hãy cứ thành thật với lòng mình để quay đầu mà nghiệm cho thấu đáo những hành vi "đạo đức" qua lương tâm của ông, trước khi ông đang "nhập định" ở đâu đó, dùng "nội công" "phóng phi đao" vào người khác! Chắc chắn, trọn đời ông này cũng không thể làm được chuyện phá hoại phẩm cách đến những chức sắc PGVN qua những xanh xưng như Hòa thượng, Thượng tọa v.v... khi, trong một youtube ông gởi "giấu" tên đến tôi mà chính ông ta đã dùng cụm từ "hòa thượng hòa thẹo" (nguyên văn của ông "ăn mày thế kỷ"!) lúc ông "giảng pháp" ở đâu đó!?. 

Tôi bảo đảm, những Phật tử nào có ý thức, thì, khi nghe ông ta "giảng pháp" về đề tài "Khi thầy cúng lên ngôi" và dùng mấy chữ"hòa thượng hòa thẹo" mà không khởi lên nghi vấn... kèm theo sự khinh bỉ thì không phải là người có bộ não còn nguyên vẹn. Đâu ai, khi mình cũng là hàng tương tự ..., cùng giới mà lại đi dùng loại ngôn phong "hòa thượng hòa thẹo" để "thuyết pháp" bao giờ? "Sư" gì mà kỳ cục vậy? 

Có thì giờ, và nếu hứng thú, thì tôi sẽ trở lại với ông "ăn mày thế kỷ này"! Nhưng, nội việc ông vô minh khi ông đã cùng với ngoại đạo miệt thị hình ảnh của Ngài Bồ Tát Thích Quảng Đức đã hy sinh năm 1963 là đủ lý do nên ném bất kỳ cái tên gì mà ông đã dùng ra ngoài lề đoàn thể Phật tử VN. 

Mời quý vị mở youtube có chủ đề "khi thầy cúng lên ngôi" để nghe thái độ ông "ăn mày thế kỷ" "thuyết pháp"!

Quả thật, ông này không thể là trái tim cho hòa bình ("heartforpeace@hotmail.com"), mà đó là một trái tim mang các thứ độc tố lựu đạn


Ngày 7.12.2011

Trần Quang Diệu