THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 December 2011

Các giáo dân, linh mục, tu sĩ Thái Hà bị bắt đã trở về

Các giáo dân, linh mục, tu sĩ Thái Hà bị bắt đã trở về    Dec 2, '11 6:37 AM

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cũng đến chia vui cùng linh mục Giu se Nguyễn Văn Phượng, trước đây khi thân phụ tiến sĩ mất, giáo xứ Thái Hà đã đến chia buồn.

tu blog "Nguoi buon gio"