THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 December 2011

2/12/2011 Gần 200 giáo dân Con Cuông đã kéo đến Công An và UBND huyện để biểu tình

Gần 200 giáo dân Con Cuông đã kéo đến Công An và UBND huyện để biểu tình yêu cầu tôn trọng tự do tôn giáo của người dân, yêu cầu chấm dứt bạo lực, yêu cầu chấm dứt chia rẽ khối đại đoàn kết lương giáo sau khi nhà nguyện giáo điểm Con Cuông bị ném mìn.