THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 November 2011

Lao động nữ làm việc tại nước ngoài bị nhiều thiệt thòi


Bà Cao thị Hồng Vân, trưởng ban hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thuộc Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đưa ra đánh giá vừa nêu tại hội thảo vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh mang tên 'Tăng quyền cho phụ nữ Việt Nam đi lao động ở nước ngoài'.

Thống kê cho thấy lao động nữ Việt Nam chiếm phân nửa số chừng 500 ngàn lao động người Việt đang làm việc tác nước ngoài. Cơ quan chức năng Việt Nam thừa nhận nhiều người trong số họ bị ngược đãi, nhân phẩm bị xúc phạm, bị bóc lột sức lao động…

Cũng tin liên quan, số lao động đăng ký tham gia kiểm tra tiếng Hàn để sang nam Hàn lao động trong đợt sắp tới được cho biết  hơn 66 ngàn người. Trong số này tin cho biết 15 ngàn người đạt điểm cao từ 200 điểm trở xuống đến 80 điểm, sẽ được chọn làm hồ sơ dự tuyển theo ngành sang lao động tại Hàn Quốc.


Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.