THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 November 2011

VIDEO & PICS - Hạ lá cờ máu tại Paris 13lúc ra về

Đây là lúc mà phái đoàn người Việt tỵ nạn tại PARIS 13 đến đưa bảng kiến nghị.

VGCTD không chụp đươc thêm hình vì siêu thị cấm chụp hình, cho vấn đề sécurité.