THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

14 November 2011

Chủ tịch CSVN Trương Tấn Sang nói về Biển Đông tại Mỹ


13/11/2011 14:14:46
 - "Bất kỳ quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, người ta cũng đều có một ý thức đầy đủ là bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của người ta. Việt Nam nói riêng và những thành viên ASEAN nói chung có liên quan đến Biển Đông, hay bất kỳ dân tộc nào trên thế giới, tôi nghĩ rằng cũng có suy nghĩ giống như chúng tôi".
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định như vậy hôm 12/11 khi nói về quan điểm của Việt Nam về giải quyết những tồn tại trên Biển Đông tại Trung tâm Đông-Tây, một địa chỉ nổi tiếng của Mỹ mà các nhà chính trị, các nhà nghiên cứu, lưu học sinh quốc tế thường xuyên lui tới trao đổi và giao lưu. 


Người đứng đầu Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh: "Chúng tôi chủ trương giải quyết vấn đề Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Biển của LHQ năm 1982, và gần đây có 1 thỏa thuận quan trọng giữa Trung Quốc và các nước ASEAN về những nguyên tắc cơ bản để giải quyết vấn đề Biển Đông, gọi tắt bằng Tiếng Anh là DOC. Chúng tôi giải quyết các vấn đề tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông trên cơ sở hòa bình, hữu nghị, trên cơ sở luật quốc tế và thông qua đối thoại bằng ngoại giao".
  PV