THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

14 November 2011

VIDEO - 11/11/2011 - 3 Videos Công An Hà Đông, Hà Nội đòi bắt người vô lý

Source:  http://nguoibuongio1972.multiply.com/video/item/52/conganhadongbatnguoisudungaytinh.mp4CA Hà Đông hành hung bắt người trái phép 02

CA Hà Đông hành hung bắt người trái phép 03

http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/11/video-1-cong-ha-ong-tuy-tien-bat-nguoi.html