THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 June 2011

HÌNH ẢNH BIỂU TÌNH NGÀY 12-6-2011

XIN  CẢM ƠN QUÝ CÔ CHÚ ANH CHI ĐÃ GHI LAI NHỮNG HÌNH ẢNH NÀY .