THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 May 2011

Việt Nam bán 20% cổ phần của Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank


Chính phủ Việt Nam chỉ định ngân hàng Credit Suisse Group AG làm tư vấn bán 20% cổ phần trong Ngân hàng Ngoại thuơng Việt Nam, Vietcombank

Và vòng đấu thầu cổ phiếu đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng năm tới đây.
Một viên chức Vietcombank ẩn danh cho hãng thông tấn Reuters biết rằng Vietcombank mong muốn vụ bán cổ phần đó sẽ hoàn tất trong năm nay hay đầu sang năm. 
Ngân hàng Credit Suisse từ chối bình luận về tin vừa đưa ra.
Theo qui định của Việt Nam thì sở hữu nước ngoài trong ngành ngân hành cao nhất ở mức 15% mà thôi, nếu được sự chuẩn thuận của chính phủ, tỷ lệ này có thể tăng lên 20%
Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.