THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 May 2011

Ngân hàng trung ương tăng lãi suất thị trường lên 15%


Ngân hàng trung ương Việt Nam hôm nay cho tăng lãi suất thị trường mở lên 15%;

Đây là lần tăng thứ hai lãi suất loại này trong vòng hai tuần lễ với mục tiêu chống tình trạng lạm phát tại Việt Nam, mà được cho hiện là một trong những nơi cao nhất trên thế giơí.
Kinh tế gia Võ Trí Thành , thuộc Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết ông ủng hộ biện pháp này vì đó được xem như là một tín hiệu cho thấy Ngân hàng Trung ương Việt Nam tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, dù rằng doanh giơí than phiền nhiều về vấn đề lãi suất.
Truyền thông trong nước cho biết vào ngày hôm qua tại Hà Nội có tình trạng cán bộ tín dụng ngân hàng đưa ra mức lãi suất vay vốn thoả thuận với doanh nghiệp là 30%. Lãi suất trần huy động đối với tiền đồng mà Việt Nam qui định hiện nay là 14%.
Trong khi đó những lãi suất cơ bản khác của Nhà nước như lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu vẫn ở mức 14% và 13%.