THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 April 2011

# Pho?ng Vâ'n Chi. Trâ`n Thi. Hô`ng, Vo+. MS Nguyê~n Công Chính

http://giaithecongsan2011.multiply.com/journal/item/61/61 (# Phỏng Vấn Chị Trần Thị Hồng, Vợ MS Nguyễn Công Chính)