THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 March 2011

Dùng UltraSurf để vượt tường lửa


http://anonymouse.org/anonwww.html  Hãy dùng link này để vượt tường lửa và dấu luôn IP


UltraSurf là một software miễn phí cho phép những ai sống tại những nước có chế độ kiểm duyệt Internet chặt chẽ có thể vào thăm những trang web công cộng một cách an toàn và tự do. Những người dùng điện toán tại những quốc gia không kiểm duyệt Internet cũng có thể dùng Ultra Surf để bảo vệ tính riêng tư của mình khi vào Internet và bảo toàn an ninh của máy vi tính

Tính cách riêng tư
Bảo vệ tính cách riêng tư của người dùng Internet bằng cách ấn giấu danh tính khi lưu động trên Net và chạy vòng vo từ trang này sang trang khác -- giấu địa chỉ máy vi tính (IP address) của người dùng và những nới mình vào thăm, xoá hết danh liệt những trang đã vào (browsing history) và những bánh vẽ (cookies) vân vân…

An toàn
Chuyển tin hoàn tòan kín và qua một phương thức dùng mật mã cao độ giúp cho bạn yên tâm vào thăm những trang web một cách an toàn.

Tự do
UltraSurf cho phép bạn vượt qua mọi biện pháp kiểm duyệt và ngăn cản không cho vào Internet. Với Ultra Surf, bạn có thể vào bất cứ một trang web nào một cách tự do hầu có được những tin tức chính xác từ thế giới tự do.

Ultrasurf là một phần mềm nhỏ bé và vô hại. Không cần phải lắp ráp vào máy của bạn. Bạn chỉ cần mở (unzip) và nhắp chuột hai lần (double-click) hồ sơ khởi động UltraSurf để UltraSurf bắt đầu tác động

Hảy bấm vào đây để download UltraSurf xuống máy của mình:


http://ultrasurf.us/download/u.zipUltraSurf is a free software which enables users inside countries with heavy Internet censorship to visit any public web sites in the world safely and freely. Users in countries without internet censorship also use it to protect their internet privacy and security.

PrivacyProtect Internet privacy with anonymous surfing and browsing -- hide IP addresses and locations, clean browsing history, cookies & more

SecurityCompletely transparent data transfer and high level encryption of the content allow you to surf the web with high security.

FreedomUltraSurf allows you to overcome the censorship and blockage on the Internet. You can browse any website freely, so as to obtain true information from the free world.

It's a small, green software. No installation needed. Unzip the file and double-click the UltraSurf executable file to start UltraSurf program.

To download UltraSurf click on the link below:


http://ultrasurf.us/download/u.zip