THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

12 January 2011

# Nhu+~ng Ba`n Tay A'o Tra('ng Ddo^`ng Ha`nh Cu`ng LKG Cu?a LM Ly'

# Những Bàn Tay Áo Trắng Đồng Hành Cùng Lời Kêu Gọi Của Linh Mục Nguyễn Văn Lý

http://mylinhng.multiply.com/journal/item/2089


Trên Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ hôm nay, ngày 11/1/11đa số tham dự viên đã tự nguyện đổi nick Áo Trắng để có thể đồng hành cùng Lời Kêu Gọi của linh mục Nguyễn Văn Lý:

Những bàn tay Áo Trắng đã cùng giơ lên để đồng hành cùng Lời Kêu Gọi của linh mục Nguyễn Văn Lý.

Ngày 11 tháng 1 năm 11
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do