THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 December 2010

Hà Nội: Thu nhập 750.000 đồng/tháng trở xuống là nghèo


24/12/2010 19:27:33

Ngày 24/12, UBND thành phố Hà Nội họp phiên tập thể đã thống nhất chuẩn nghèo, cận nghèo của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

TIN LIÊN QUAN

Theo chuẩn mới, những hộ sống ở khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân từ 750.000đồng/người/tháng trở xuống và những hộ sống ở khu vực nông thôn có mức thu nhập bình quân từ 550.000đồng/người/tháng trở xuống là hộ nghèo. 

Đối với những hộ sống ở khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân từ 751.000 - 1.000.000đồng/người/tháng và những hộ sống ở khu vực nông thôn có mức thu nhập bình quân từ 551.000 -750.000đồng/người/tháng là hộ cận nghèo.

Theo chuẩn nghèo mới nói trên, tính đến ngày 15/12/2010, trên địa bàn thành phố có 114.636 hộ nghèo (chiếm 9,6%) và 209.613 hộ cận nghèo (13,59%).

TTXVN cho hay, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phí Thái Bình yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, có biện pháp thực hiện hữu hiệu phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố còn dưới 2%. "Song song với việc sử dụng ngân sách của Thành phố khoảng 5.000 tỷ để hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, Thành phố sẽ huy động các nguồn lực xã hội hóa để nhanh chóng giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững", ông Bình khẳng định.

Được biết chuẩn nghèo của thành phố Hà Nội trước đây là từ 500.000đồng/người/tháng trở xuống đối với khu vực thành thị và 330.000đồng/người/tháng trở xuống đối với khu vực nông thôn; chuẩn cận nghèo ở khu vực thành thị trên 500.000- 650.000đồng/người/tháng và ở nông thôn là trên 330.000- 430.000đồng/người/tháng. Trong năm 2010, chỉ tiêu giảm nghèo là 22.500 hộ, do đó đến cuối năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo của thành phố còn 4,48%.

T. Bình