THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 September 2013

VIDEO - Cán bộ tỉnh Hà Nam đánh dân oanDân oan tỉnh Hà nam bị cán bộ tỉnh và công an đánh tại Phòng tiếp dân tỉnh Hà Nam ngày 20/07/2013