THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 May 2013

Giống thật, trông như thằng nghiện vừa chích xong..........

Giống thật, trông như thằng nghiện vừa chích xong 

(Nhặt trên net, thấy nói là ở Lào cai)