THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 April 2013

Tổng Vận Động Nhân Quyền Và Dân Chủ Cho Việt Nam 4/6/2013 tai Washington, DC

 Hãy cùng TS Nguyễn Đình Thắng, cựu dân biểu HK Cao Quang Ánh & CAMSA (BPSOS)
ký PETITION ủng hộ
Tổng Vận Động Nhân Quyền Và Dân Chủ Cho Việt Nam 4/6/2013 tai Washington, DC

hoặc trang này   www.tiny.cc/hrvn


HƯỚNG DẪN

Quý vị có thể giúp cho gia đình, bạn bè của minh ký bằng cách logout va ký bằng email khác.  Cảm ơn sự tham gia ký TNT của quý vị.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mạch Sống, April 26th, 2013

Mục đích
Khoảng 500 đồng hương sẽ từ khắp nơi đổ về Hoa Thịnh Đốn để tiếp xúc với các giới chức Lập Pháp và Hành Pháp. Buổi vận động này có 3 mục tiêu cụ thể:
-          Quốc tế vận để yểm trợ cho các đòi hỏi về nhân quyền và dân chủ của đồng bào quốc nội.

-          Thiết lập tiến trình hội ý đều đặn và hợp tác thường trực giữa chính quyền Hoa Kỳ và cộng đồng Mỹ gốc Việt về các chính sách ảnh hưởng đến cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ và đối với Việt Nam.

-          Phát triển khả năng phối hợp và vận động quần chúng cho tập thể người Mỹ gốc Việt, đặc biệt là trong giới trẻ.
Các hoạt động cụ thể trong ngày 4 tháng 6
(1)    Họp với Lãnh Đạo của Hạ Viện
Lãnh đạo ở Hạ Viện đã đồng ý tiếp xúc với phái đoàn. Chúng tôi đang vận động với Thượng Viện. Ghi chú: Năm ngoái chúng ta đã có buổi họp tương tự với Hành Pháp ở Toà Bạch Ốc; năm nay chúng ta tập trung vào giới Lập Pháp ở Quốc Hội.

(2)    5 buổi họp chuyên đề:
Chúng ta sẽ thành lập các nhóm chuyên đề (khoảng 20 người mỗi nhóm) để thảo luận vào chiều sâu với các phụ tá lập pháp những quan tâm của cộng đồng chúng ta, được gom thành 5 lãnh vực:
-          Nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam
-          Chính sách cải tổ di dân
-          Chính sách mậu dịch và phát triển tiểu thương
-          Vai trò và quyền của phụ nữ
-          Phát huy giới trẻ và lãnh đạo trẻ

(3)    Điều trần về nhân quyền và tự do tôn giáo
Buổi điều trần đang được Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ Viện sắp xếp vào ngày 4 tháng 6. Đây sẽ là buổi điều trần thứ 4 về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam trong vòng 2 tháng. Chúng tôi yêu cầu Quốc Hội mời giới chức của Bộ Ngoại Giao và các cơ quan liên bang hữu trách tường trình về cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam vừa qua, báo cáo kết quả cụ thể, và trình bày các biện pháp sắp đến. Chúng tôi cũng yêu cầu Quốc Hội mời các vị lãnh đạo tôn giáo người Việt tham gia điều trần.

(4)    Các toán nhỏ tiếp xúc với từng vị dân cử để:
-          Vận động Hành Pháp thực thi đúng đắn các luật pháp hiện hành đối với Việt Nam (như chỉ định CPC và xếp Việt Nam vào Hạng 3 về buôn người)
-          Vận động 2 đạo luật nhân quyền tập trung vào Việt Nam: Đạo Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam và Đạo Luật Chế Tài Vi Phạm Nhân Quyền Việt Nam. Hai đạo luật này dự trù sẽ được đưa vào Hạ Viện trước ngày 4 tháng 6.
-          Cài điều kiện nhân quyền vào các thương thảo mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Phương Án Hành động
Vì số người tham gia rất đông lại có rất nhiều sinh hoạt đa dạng trong cùng một ngày, thời gian chuẩn bị lại rất ngắn, chúng tôi xin Quý Vị giúp chúng tôi theo lịch trình sau đây:
-          Ngày 15 tháng 4 (Thứ Hai): Bắt đầu tiến trình sắp xếp các cuộc gặp gỡ dân biểu và thượng nghị sĩ cho từng toán nhỏ. Xin Quý Vị cho biết thật sớm nếu có thể tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam để chúng tôi chuyển danh sách đầu tiên đến Quốc Hội.

-          Cuối tháng 4: Hình thành các nhóm để tham gia các buổi họp chuyên đề.

-          Đầu tháng 5: Hoàn tất và công bố lịch trình sinh hoạt của Ngày Vận Động Cho Việt Nam.
Để ghi danh, xin liên lạc: bpsos@bpsos.org

 
Vietnam Advocacy Day in Congress, June 4: 140 registrants in 10 days. We aim for 500 Vietnamese-American participants. To register, write to bpsos@bpsos.org.

White House briefing, June 3: We plan to bring 100 Vietnamese Americans to the White House for a meeting with Administration officials on that day. To register, write to bpsos@bpsos.org

Agenda (draft) for June 4
Vietnam Advocacy Day – June 4, 2013

Purpose: Gather 500 Vietnamese American advocates in Congress to:
- Promote human rights and democracy in Vietnam
- Call for a process of regular consultation with Vietnamese Americans on US policies affecting them and affecting Vietnam
- Prepare community members for grassroots advocacy
Activities:

10:00 am – 11:30 am: Plenary Conference in which our religious and community leaders will present the issues that affect our community to the House Majority Leadership. We are working to get the Speaker of the House to address the delegation. But his presence will be contingent upon the size of our delegation. He will not appear if our delegation is small, so we will have to bring as many of our people to DC as possible. Tentatively, there may be a chance for question-and-answer if time permits.

12:00 noon – 1:00 pm: We will break for lunch, which will be provided by the House Majority Leadership.

1:00 pm – 2:30 pm: We will have working group discussions (break-out sessions) with the legislative staff to further discuss the issues and to propose legislation.
In the planning stage: Congressional hearing on human rights and religious freedom in Vietnam

Throughout the day: Meetings with individual members of Congress
(Meeting with Senate Majority Leadership is being requested.)

Break-out Working Groups:

1) Human Rights and Religious Freedom: We will discuss and explore a range of legislative actions to promote human rights and religious freedom in Vietnam.

2) Immigration: a) pushing Congress to keep the 3rd and 4th Family Sponsored Preferences; b) reducing the civic exam requirements for our elderly; and c) reducing the civic exam requirements for Amerasians.

3) Trade: We will continue to impress that if Vietnam is to be a member of the Trans Pacific Partnership or to receive GSP, labor laws and working conditions in Vietnam must improve; that printed materials must be allowed in Vietnam without undue censorship; that human rights and religious freedom must expand; that properties of US citizens must be respected. If not, the Congress should not ratify the Trans Pacific Partnership or confer any other trade benefits on Vietnam.

4) Business and Economic Development and Community Empowerment: Focus on the overall development and advancement of our communities in the US with a subtopic of pushing for equal economic opportunities for the women of our community--i.e., minority contracting; etc.

5) Youth and young leadership: In this break-out session, we will continue to focus on our youth and young leaders’ involvement in community empowerment and activism.