THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 September 2012

Đúng , xin mọi người hãy hưởng ứng Còn tôi đã tẩy chay hàng hóa ba -tàu trên 1 năm nay !http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=56695