THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 August 2012

Việt Nam thuộc nhóm tham nhũng nghiêm trọng trên thế giới


Tổ chức Minh bạch Quốc tế đánh giá Việt Nam thuộc nhóm tham nhũng nghiêm trọng trên thế giới.
Mạng Thanh Niên loan tin này cho biết đánh giá vừa nêu được đưa ra tại hội thảo Vai trò của Quốc hội trong phòng, chống tham nhũng tổ chức ở Quảng Ninh hôm qua. Cụ thể là trên thang điểm của Minh Bạch Quốc tế về tình trạng tham nhũng, thì Việt Nam trong những năm gần đây chỉ đạt mức 2,6- 2,7 điểm. Hồi năm ngoái đạt 2,9 điểm. Trong khi đó những nước dưới mức 3 điểm là thuộc loại tham nhũng nghiêm trọng. Theo tổ chức Minh Bạch Quốc tế thì tại khu vực Châu Á, tình trạng tham nhũng của Việt Nam nghiêm trọng hơn so với các nước như Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc…


Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.