THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 June 2012

Dự án an toàn và sức khỏe trong các ngành nghề độc hạiBộ Lao Động, Thương Binh Xã Hội phối hợp với Văn phòng quốc gia của Tổ chức Lao động Quốc Tế (ILO) hôm nay khai trương dự án An toàn và Sức khoẻ Lao động (OSH) trong các ngành nghề độc hại tại Việt Nam.
Mục tiêu chung của dự án là thúc đẩy vấn đề an toàn và sức khỏe lao động tại Việt Nam thông qua việc thực hiện chính sách quốc gia trong các ngành nghề độc hại, cũng như khuyến khích người lao động trong những nhóm ngành này đảm bảo thực hiện nguyên tắc chung về an toàn.
Theo đó, dự án sẽ tập trung vào 2 mục tiêu chính là cải thiện tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe lao động trong các ngành như xây dựng, khai thác mỏ, hoá chất và giải quyết những vấn đề nguy hiểm, độc hại liên quan đến sức khoẻ người lao động.
Dự án này chủ yếu tập trung vào 5 tỉnh là Bắc Cạn, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Đồng Nai.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.