THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 March 2012

VIDEO - Nữ Dân Biểu Susan Davis Phát Biểu tại Hạ Viện Hoa Kỳ Về Thỉnh Nguyện Thư & Nhân Quyền Cho Việt NamMore than 140,000 Americans signed a petition to urge the White House to make human rights a top issue in trade negotiations with Vietnam. Hundreds came to the Capitol and dozens came to my office to raise their voice yesterday. I'm pleased to see democracy in action! Today, I joined them and spoke on the House floor to bring attention to human rights violations in Vietnam, including the imprisonment of singer/songwriter Viet Khang.
Watch the video. https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH

Hãy vào trang nhà của nữ dân biểu Susan Davis trên Facebook  https://www.facebook.com/RepSusanDavis?sk=wall

Bấm vào nút Like để ủng hộ trang này.  Nếu muốn ủng hộ video này, xin kéo xuống dưới tìm video và cùng nhau bấm nút Like để ủng hộ video. Quí vị cần tài khoảng Facebook để làm việc này .