THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 March 2012

3000 doanh nghiệp Việt Nam giải thể


2012-03-12

Trên 3.000 doanh nghiệp ở TP.HCM xin giải thể, ngừng kinh doanh trong 2 tháng đầu năm 2012.

Cục Thuế TP.HCM xác nhận tin này, thêm rằng tình hình thu ngân sách không khả quan do các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc tiếp cận nguồn vốn thị trường, dẫn đến họat động đình trệ hoặc phải ngừng sản xuất.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn bị vướng mắc chính sách liên quan tới nhiều sắc thuế mới như thuế bảo vệ môi trường, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

Trong năm 2011 cả nước có gần 50.000 doanh nghiệp phá sản hoặc biến mất.  

Ngân hàng Nhà nước hôm thứ hai đã chính thức hạ giảm lãi suất trần 1% cho tất cả các giao dịch của ngân hàng này. 

Tiếp theo, các ngân hàng thương mại cũng sẽ giảm lãi suất cho vay, nhưng theo báo chí trong nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa thực sự dễ dàng tiếp cận nguồn vốn lãi suất thấp.  


Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.