THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 October 2011

VIDEO - Tên độc tài Qaddafi đã bị tiêu diệt bởi quân nổi dậy sau cuộc tấn công ở thành phố Sirte / Libya

Qaddafi, drain pipe, Sirte
A Libyan National Transitional Council (NTC) fighter looks through a large concrete pipe where ousted Libyan leader Moamer Qaddafi was allegedly captured, with a dead loyalist gunman in the foreground, in the coastal Libyan city of Sirte on October 20, 2011. Arabic graffiti in blue reads: 'This is the place of Qaddafi, the rat. God is the greatest.' 
(Credit: Getty Images)


Qaddafi gun sirte

Libyan National Transitional Council (NTC) fighters carry a young man holding what they claim to be the gold-plated gun of ousted Libyan leader Muammar Qaddafi at the site where the latter was allegedly captured in the coastal Libyan city of Sirte on October 20, 2011.
(Credit: Getty Images)