THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 October 2011

Tranh công lũ lụt với dân

Hơn ba ngàn người dân Tân Hoá, Minh Hoá, Quảng Bình thoát chết trong lũ lớn là do kinh nghiệm đối phó của họ hoàn toàn đi trước một bước với lũ. Rứa mà có cán bộ huyện nói do công lớn của họ nên dân thoát chết.
 
Tân Hoá có hơn 320 thuyền độc mộc chạy lũ


          Người Tân Hoá có gần 700 hộ dân, là người Nguồn, sống trong hốc núi tứ bề là tường thành đá vôi dựng đứng. Vùng đất lũ lụt liên miên đã truyền cái “gen” chống lũ, nương vào nước lũ để thoát thân từ ngàn vạn đời nay. Tính cộng đồng, sự đoàn kết, đã giúp người Tân Hoá vô địch với lũ, không có người chết lũ. Đấy là thành tích chống lũ thành công của hơn 20 năm nay ở Tân Hoá.
Lũ lên bè lên tài sản lên giảm thiệt hại

          Gần như cứ hai gia đình có một chiếc thuyền độc mộc, toàn xã có 320 chiếc thuyền như thế. Căn nhà Pe truyền thống của người Nguồn làm có gác ván gần nóc, người địa phương gọi là cái tra, lũ
lên chạm mái, tra vẫn là nơi sinh hoạt, ăn uống, chạy lũ. Lũ ngập tra, lút nóc nhà, người Tân Hoá bồng bế nhau lên nóc, cứ hai nhà sở hữu một chiếc thuyền, họ trật tự rời nhà trên nóc lũ, lên thuyền vào hang đá, mái đá, rèm đá chạy lũ.
Nhà bè trị giá 20 triệu, nhất làng

          Họ chạy lũ kiểu cuốn chiếu, nhà này đến nhà kia, xóm này đến xóm kia, lũ lên to, lên nhanh cũng không hoảng loạn, bởi xóm làng tối lửa tắt đèn có nhau, và chức trách mỗi xóm đã phân công thuyền bè hẳn hoi với từng nhà dân. Ai có thuyền cũng sẵn sàng đi giúp nhà không có thuyền. Cuối cùng mọi người đều lên các sườn núi cao hoặc rèm đá, hang đá tránh lũ. Cách sống đó giúp người Tân Hoá có những thích nghi với lũ một cách hợp lý, thậm chí họ biết lợi dụng lũ để thoát thân.
 
          Năm nay, người Tân Hoá sáng tạo nhà bè, có thể nơi khác cũ, nhưng với Tân Hoá là mới, họ tự vay tiền, tự sắm thùng phi, nhà nào giàu thì làm nhà bè to, 20 triệu, nhà nào nghèo thì chừng 5 triệu rồi phủ bạt lên, đặt đồ đoàn vào đó để nổi theo lũ, không bị lũ nhấn chìm. Năm nay, nhà bè đều nổi cả heo gà, dân mừng.
Lũ lên heo gà cũng lên

          Thế nhưng, lũ rút chưa hết làng bản, cán bộ huyện về thị sát, thấy nhà bè hay hay, về phát biểu với báo chí là nhờ sự chỉ đạo của huyện mà dân Tân Hoá mới có nhà bè. Xin nói thẳng, sản phẩm nhà bè là từ sự vật lộn sinh tồn của người dân dồn vào đường cùng lũ lụt mới có được ý tưởng này. Các cán bộ huyện ở thị trấn, không trải qua dâu bể hồng thuỷ, làm sao có được những ý tưởng sát sườn như thế?
 
          Nghe đâu, một số cán bộ huyện đang lập hồ sơ thành tích tranh công lũ lụt cái nhà bè với người dân này đây.
 
          Nếu đúng thì cơ hội quá, tranh công lũ lụt dã man quá. Người Tân Hoá nghe thế cũng chặc lưỡi, è he, kệ cán bộ, dân biết ai sáng tạo cái nhà bè ni, miễn là dân không chết lũ, è he.