THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 October 2011

Lâm Đồng: Trông mỗi hecta rừng được nhận tới 400.000đ/năm


18/10/2011 16:13:16

 - Đó là quy định mới nhất vừa được Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Lâm Đồng thống nhất chi trả cho những gia đình nhận khoán bảo vệ rừng thuộc lưu vực nhà máy thủy điện Đa Nhim, Đại Ninh và Hàm Thuận.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 18 nhà máy thủy điện, 10 cơ sở sản xuất và cung cấp nước cùng 17 điểm, khu du lịch phải thực hiện chi trả phí môi trường rừng.

Mô tả ảnh.
Rừng đầu nguồn thuộc lưu vực nhà máy thủy điện Đa Nhim

Tổng số tiền thu được từ các đơn vị này sau 3 năm Lâm Đồng triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng là trên 180 tỷ đồng. Riêng trong 2 năm 2009 – 2010 Lâm Đồng đã thực hiện chi trả cho 9.870 hộ nhận khoán bảo vệ 210.000ha rừng với số tiền là trên 79,1 tỷ đồng.

Theo quy đinh mới hiện nay, nếu nhận khoán bảo vệ mỗi hecta rừng thuộc lưu vực nhà máy thủy điện Đa Nhim, Đại Ninh và Hàm Thuận người dân sẽ được chi trả 400.000đ/năm, tăng từ 10 – 30% so với những năm trước đó.

Với mức chi trả này, người nhận bảo vệ rừng có thể đảm bảo cuộc sống từ việc trông coi rừng.

Khắc Lịch