THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 October 2011

Chương trình giáo dục đại học Việt Nam còn nhiều hạn chế


Một báo cáo mới đây của Ngân Hàng thế giới về giáo dục đại học các nước Đông Á Thái Bình Dương cho thấy giáo dục đại học Việt Nam còn nhiều hạn chế.

Ngân hàng thế giới cho biết việc thiếu kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên mới tốt nghiệp ở Việt Nam chính là yếu kém luôn được các nhà tuyển dụng nhắc tới.
Hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam cũng không chú trọng vào nghiên cứu về chất lượng đầy đủ. Kháo sát của World Bank cho thấy những nghiên cứu của các trường đại học Việt Nam còn nhiều hạn chế.
Có không tới 3% các doanh nghiệp muốn hợp tác với các trường đại học hoặc viện nghiên cứu để phát triển sản phẩm. Số giảng viên các trường đại học Việt Nam có trình độ tiến sĩ chưa đến 20% tổng số giảng viên. Công việc chính của những giảng viên này là giảng dạy mà không có nghiên cứu. 

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.