THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 October 2011

Bội chi ngân sách hơn 44.500 tỷ đồng


Cũng liên quan đến lĩnh vực kinh tế, Bộ Kế hoạch – Đầu tư hôm nay cũng cho biết bội chi ngân sách nhà nước lên đến hơn 44.500 tỷ đồng tính cho đến giữa tháng 10.

Cụ thể, tổng thu ngân sách tính từ đầu năm đến ngày 15/10 là 530.000 tỷ đồng, trong khi tổng chi hơn 574.500 tỷ đồng. Như vậy, mức bội chi lên đến hơn 44.500 tỷ đồng, tăng 1% so với thời điểm một tháng trước và tương đương 37% chỉ tiêu đặt ra.

Bộ Kế hoạch – Đầu tư cho biết chi ngân sách nhà nước trong kỳ đã bảo đảm thanh toán nợ ngân sách và đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho hoạt động của nhà nước.


Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.