THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 July 2011

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI DÂN &SINHVIÊN TRONG CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY 3 / 7 / 2011

KÍNH MỜI QUÝ CÔ CHÚ ANH CHI NGHE NHÉ  :)