THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 July 2011

9 doanh nghiệp được ưu tiên thủ tục hải quan


Chiều 19.7, Tổng cục Hải quan đã công bố danh sách 9 doanh nghiệp (DN) được ưu tiên thủ tục hải quan.

Các DN này gồm: Công ty Sumidenso Việt Nam, Tổng công ty dầu Việt Nam, Công ty CP XNK thủy sản An Giang, Tổng công ty lương thực miền Nam, Công ty CP Tập đoàn thủy sản Minh Phú, Công ty TNHH một thành viên XNK 2/9 Đắk Lắk, Công ty TNHH Samsung electronics Việt Nam, Công ty TNHH công nghiệp Brother Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn.

Quyền lợi của các DN khi được công nhận "DN ưu tiên" là:  miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra trực tiếp hàng hóa, thanh khoản trước, thông quan trước, kiểm tra sau, được thực hiện thủ tục hải quan điện tử 24/24, 7/7…

Anh Vũ