THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 May 2011

NHỮNG HÌNH ẢNH NGHÈO TRÊN QUÊ HƯƠNG VIET NAM

 1. _____________________
  "Giữa sỏi đá vút vươn niềm hy vọng 
  Trong tro tàn dào dạt nhựa hồi sinh 
  Hận nội thù trên máu ruột Tiên Rồng 
  Căm giặc cộng (BÁN) non sông Hồng Lạc"
  (YTKCPQ)


  "Cộng sản còn thống trị quê hương - Ta còn phải đấu tranh"
  Blog
  "Giữa sỏi đá vút vươn niềm hy vọng 
  Trong tro tàn dào dạt nhựa hồi sinh 
  Hận nội thù trên máu ruột Tiên Rồng 
  Căm giặc cộng (BÁN) non sông Hồng Lạc"
  (YTKCPQ) 
  "Cộng sản còn thống trị trên quê hương - Ta còn phải đấu tranh"


 2.     


  ________________________ 
  "Giữa sỏi đá vút vươn niềm hy vọng
  Trong tro tàn dào dạt nhựa hồi sinh
  Hận nội thù trên máu ruột Tiên Rồng
  Căm giặc cộng (BÁN) non sông Hồng Lạc"
  (YTKCPQ)
  "Cộng sản còn thống trị quê hương - Ta còn phải đấu tranh"
  Blog
  "Giữa sỏi đá vút vươn niềm hy vọng 
  Trong tro tàn dào dạt nhựa hồi sinh 
  Hận nội thù trên máu ruột Tiên Rồng 
  Căm giặc cộng (BÁN) non sông Hồng Lạc"
  (YTKCPQ) 
  "Cộng sản còn thống trị trên quê hương - Ta còn phải đấu tranh"


free counters
Free counters