THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 May 2011

Mời tham gia buổi văn nghệ gây quỹ room xanh cho DD ChinhTri TranhLuan DanChu tren Paltalk

Ban Điều Hành Diễn Đàn rất vui mừng khi quý vị đã tới sinh hoạt với Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ trong thời gian qua. Sự tham gia của quý vị đã góp phần giúp cho DĐ thêm phần sinh động và tích cực.

 Ban điều hành Diễn Đàn luôn cố gắng để duy tri một nơi sinh hoạt rộng rãi cho mọi người có ghế ngồi thoải mái, đặc biệt người trong nước.

 Một lần nữa, vì phải trả tiền cho một căn phòng rộng rãi, có sức chứa đến 1000 tham dự viên, chúng tôi mong mõi qúy vị tiếp sức cùng chúng tôi trong việc gây qũy để đóng 3 tháng tiền lệ phí Paltalk, ước tính khoảng $1,295.95 X 3 = $3,887.85 (Max)

Mời quí vị tham dự buổi  văn nghệ của Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ sẽ tổ chức vào lúc:


Chủ Nhật 14/08/2011 : 11 giờ California  /  14 giờ New York / 20 giờ sáng Âu Châu

Thứ 2 15/08/2011 : 1 giờ sáng VN  / 4 giờ sáng Sydney
                     2 giờ sáng Tokyo


Quý vị có thể gữi đóng góp bằng
  1. Money Order / Cashier Check / Personal Check
Pay to:  ProNails           
Gữi Đến Địa Chỉ : ( xin đừng gửi thư bảo đảm, cảm ơn! )
           Địa chỉ:
                  P.O Box 15701
                 Little Rock , AR 72231

      2.  PayPal.
  Quí vị có thể đóng góp bằng tài khoảng PayPal của mình hay có thể bằng thẻ Visa, Master, American Express, Discovery.  Mọi thông tin tài chánh cá nhân sẽ được PayPal bảo mật.  Không ai có thể thấy được thông tin này ngay cả người nhận.

TO:  vietcongbannuoc@gmail.com
FROM: email riêng của quí vị


Mời vào đây xem báo cáo về thu nhận & chi tiêu của diễn đàn 

Mọi sự đóng góp của quý vị cũng như vấn đề tài chánh sẽ được công bố trong mỗi kỳ quyên góp.

Chân thành cảm ơn,
Ngày 08 tháng 08 năm 2011


Thay mặt BDH DĐ
TraiSongTien