THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 May 2011

Hình Các Tuí Dầu tại thềm lục địa của Việt Nam đang bị Tàu Cộng tranh chấp

Source:  http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,grossbild-901939-490207,00.html


Các tuí dầu tại thềm lục địa của Việt Nam.  Tàu Cộng đang tranh chấp những vùng này với VN.


Ölreiches Seegebiet: Mittels Erdgas und Öl das Wirtschaftswachstum ankurbeln
DER SPIEGEL
Ölreiches Seegebiet: Mittels Erdgas und Öl das Wirtschaftswachstum ankurbeln