THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 April 2011

Kiểm kê đất đai thuộc sở hữu nhà nước


Đất thuộc quyền sở hữu nhà nước đang được giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức kể từ ngày 10 tháng 5 tới đây phải được kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý và trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Báo mạng Công an Thành phố Hồ Chí Minh loan tin này hôm qua; tuy nhiên không cho biết qui định vừa nêu thuộc văn bản pháp quy nào, do cấp thẩm quyền nào đưa ra.

Tuy nhiên, theo bản tin cuả Báo mạng Công an thì tất cả những nơi được giao đất công có hợp đồng cho thuê, liên doanh, liên kết, góp vốn kinh doanh … vẫn còn thời hạn hiệu lực, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved