THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 March 2011

Na Uy tài trợ thêm 100 triệu đôla để giúp giảm phát khí thải nhà kính


Chính phủ Na Uy tiếp tục tài trợ 100 triệu USD để thực hiện giai đoạn 2 chương trình giảm phát khí thải nhà kính của Liên Hiệp Quốc tại 6 tỉnh của Việt Nam.

Thông tin này được ghi nhận hôm 21/3 tại Hà Nội. Theo Saigon Tiếp Thị Online,  giai đoạn 2 chương trình sẽ được thực hiện từ tháng 8 sắp tới tại 6 tỉnh trên lãnh thổ Việt Nam có độ che phủ rừng cao và là đại diện cho các vùng sinh thái khác nhau. Mục tiêu chủ yếu được nói tới là nhằm nâng cao công tác quản lý tài nguyên rừng bền vững hướng tới mục đích giảm thiểu phát thải khí nhà kính do phá rừng và suy thoái rừng.   
Trong giai đoạn 1 kéo dài hai năm từ 2009 tới 2011 của chương trình vừa nêu, Na Uy đã tài trợ 4.380.000 đô la Mỹ cho Việt Nam và Lâm Đồng là tỉnh đã được triển khai chương trình giảm phát khí thải nhà kính.