THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 March 2011

Fwd: VIDEO: Ai Cap - Suc Manh Nhan Dan (phan 1)

 
 

From: lienlac@viettan.org
To: thongbao@viettan.org
Sent: 3/1/2011 2:24:14 A.M. Eastern Standard Time
Subj: VIDEO: Ai Cap - Suc Manh Nhan Dan (phan 1)
 


Kính thưa quý vị,

Nhìn từ bên ngoài các cuộc nổi dậy tại Bắc Phi dường như mang vẻ bất chợt và không có lãnh đạo, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Chúng tôi kính mời đồng bào theo dõi các diễn biến đàng sau cuộc nổi dậy của người dân Ai Cập qua đường dẫn:

http://vimeo.com/20502949Kính thư,
Mai Hương
Trưởng Ban Liên lạc Truyền thông Việt ngữ
Email: lienlac@viettan.org
Web: www.viettan.org
Blog: dangviettan.wordpress.com