THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 February 2011

# Nghi~ Cu~ng La., Chuye^.n Gi` Dda~ Xa?y Ra, Ra^'t Kho' Hie^?u? Vu. Tu+. Thie^u

# Nghĩ Cũng Lạ, Chuyện Gì Đã Xảy Ra Vậy, Rất Khó Hiểu ???
 
Nghĩ cũng lạ, tin về tự thiệu của anh Phạm Thành Sơn đến giờ phút này các hãng thông tấn như Reuters, AP, AFP, BCC, RFA, RFI... vẫn còn chưa đưa tin dù đã bước sang ngày thứ 4.