THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 January 2011

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể được kết nạp đảng

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể được kết nạp đảng

Các chủ doanh nghiệp tư nhân có thể chính thức được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đây là lần đầu tiên sự kiện này được xem xét và là bước tiếp theo sau khi Đại hội Đảng lần thứ 10 năm 2006 cho phép Đảng viên làm kinh tế.

Theo Bloomberg News, Đảng Cộng sản sẽ biểu quyết để chấp thuận quyết định này vào ngày 18/1 sắp tới. Ba đại biểu nói như vậy trong các cuộc phỏng vấn bên lề Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội.

Đại biểu Huỳnh Văn Tới, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai cho biết đề nghị kết nạp doanh nhân vào Đảng được sự ủng hộ của hầu hết đại biểu, vấn đề này chắc chắn được thông qua trong vài ngày nữa.

Cho phép doanh nhân tham gia Đảng Cộng sản Việt Nam là đề cao ảnh hưởng lớn mạnh của họ trong một quốc gia mà Hiến pháp minh định Nhà nước giữ vai trò chủ đạo nền kinh tế. Doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chi phối 81,5% sản lượng công nghiệp của Việt Nam theo số liệu năm 2008, so với mức 50,4% năm 1996.