THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 December 2010

Xây dựng trường học chất lượng cao vì một nền giáo dục tiên tiến??????????


Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá chỉ tiêu giáo dục của thành phố Hồ Chí Minh là xuất sắc, tuy nhiên so với yêu cầu hội nhập quốc tế thì ngành giáo dục cả nước cũng như tại thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều bất cập.

Ý kiến này được nêu ra trong cuộc hội thảo về "Xây dựng trường học chất lượng cao vì một nền giáo dục tiên tiến, trong thời kỳ hội nhập quốc tế" do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm thứ hai 27 tháng 12. Những mặt thiếu sót được nói đến là nội dung chương trình chưa gắn kết với nội dung đào tạo, chế độ thi cử, đánh giá chưa bảo đảm, phương pháp dạy học thiếu đồng nhất giữa các trường, các cấp học, chất lượng giáo dục còn chênh lệch giữa các vùng miền.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 1500 đơn vị trường học với trên 75 ngàn giáo viên, giảng dạy từ cấp mầm non, đến giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp.
Tỷ lệ đầu tư cho ngành giáo dục chiếm 20% ngân sách của thành phố, mỗi năm có thêm hàng ngàn phòng học mới được xây dựng và đưa vào sử dụng.
Muốn đạt tới một nền giáo dục tiên tiến, để trường học được đánh giá là đạt tiêu chuẩn cao,  các đại biểu cho rằng cần đổi mới tòan diện mô hình nhà trường, nhất là về cơ sở vật chất, lực lượng sư phạm và công tác quản lý.