THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 September 2013

Sẽ sắp xếp lại số lượng Thứ trưởng ở các Bộ !Văn phòng Chính phủ hiện có 6 Thứ trưởng nhưng nhiều lúc không có người đi họp các cuộc quan trọng của Quốc hội, Chính phủ….
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết như vậy tại Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay ((29/9) khi trả lời câu hỏi của báo chí. "Theo Nghị định 36, mỗi bộ chỉ có 4 Thứ trưởng, đến giờ bộ nào cũng quá số lượng nêu trên? Sắp tới Chính phủ có thực hiện sắp xếp lại theo đúng Nghị định 36 hay sẽ sửa lại Nghị định 36 cho phù hơp thực tế?".
 Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam tại buổi họp báo 
Trả lời câu hỏi này, ông Đam cho biết, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ rà soát và kiến nghị số lượng thứ trưởng cần thiết. Bộ Nội vụ đã nghiên cứu và đề xuất phương án cụ thể cho từng Bộ. Ý kiến của Bộ Nội vụ đã được gửi cho các Bộ và đang có sự trao đổi để có phương án tối ưu.
Ông Đam cũng thừa nhận thực tế: "Tuyệt đại đa số các Bộ đều có số thứ trưởng vượt quá số lượng cho phép. Lý do có tình trạng này là chúng ta tiến hành sắp xếp lại các Bộ thành quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Thực tế hoạt động của Bộ máy chính quyền cũng có những nét đặc thù".
Ông Đam lấy dẫn chứng tại Văn phòng Chính phủ, hiện có 6 Thứ trưởng (Phó chủ nhiệm). Chính phủ có 1 Thủ tướng và 4 Phó Thủ tướng. Khi Phó Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đi làm việc bao giờ cũng có văn bản thông báo kết quả làm việc và vì vậy đương nhiên phải có 1 đồng chí luôn luôn xử lý công việc, giúp việc Thủ tướng và các Phó Thủ tướng tại các sự kiện này thì đã mất 5 đồng chí.
Ngoài ra, một đặc thù nữa ở Văn phòng Chính phủ trước đây do công tác xây dựng pháp luật, do thời kỳ gia nhập WTO rất nhiều văn bản pháp luật phải xây dựng. Chính phủ có riêng một Ban xây dựng pháp luật. Sau khi cao trào đó qua đi thì tổ chức lại, còn lại 1 đồng chí Phó Chủ nhiệm chuyên trách phụ trách công tác xây dựng pháp luật.
Bộ trưởng Đam cũng nêu thực trạng, hiện nay, tại sao Chính phủ lại luôn nợ đọng văn bản xây dựng pháp luật? Bởi theo ông Đam, trước đó, chúng ta tập trung sắp xếp DNNN nên có một đồng chí Phó Chủ nhiệm chuyên trách làm Phó Ban chỉ đạo sắp xếp đổi mới DNNN.
"Cộng lại số Phó Chủ nhiệm như vậy đương nhiên nhiều hơn 4. Thực sự, Văn phòng Chính phủ hiện nay lúc nào cũng thấy thiếu. Nhiều cuộc họp quan trọng của Quốc hội, của các Ủy ban của Quốc hội, của các cơ quan không cử người đi được dù có giấy mời" - ông Đam nói.
Trở lại với kế hoạch sắp xếp lại số lượng Thứ trưởng ở các Bộ, ngành hiện nay, ông Đam cho biết: Tinh thần chung, Chính phủ chỉ đạo, xem xét rà soát để lên một số lượng thứ trưởng ở các bộ là không giống nhau. Số lượng này là tối thiểu cần thiết, chứ không máy móc là chỉ có 3 hoặc chỉ có 4. Còn tinh thần chung là sẽ ở mức tối thiểu.
"Tới đây, Chính phủ sẽ bàn và báo cáo các cơ quan của Đảng để đi đến quyết định cuối cùng" - ông Đam nói.
Theo VOV