THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 August 2013

VIDEO - Cảnh lính VNCH và đồng minh Mỹ giải cưu thường dân ở miền Nam Việt Nam

Cảnh lính VNCH và đồng minh Mỹ giải cưu thường dân ở miền Nam Việt Nam bị Việt cộng bắt làm tù binh _ Bộ phim mà Việt cộng không muốn người Việt quốc nội biết đến