THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

29 July 2013

Dân Làm Báo Blog - Điếu Cày Nguyễn Văn Hải - Quyết tử cho Công lý quyết sinh! - Mỗi người chúng ta là một chiến sỹ thông tin * Citizen Journalism

Dân Làm Báo Blog - Điếu Cày Nguyễn Văn Hải - Quyết tử cho Công lý quyết sinh! - Mỗi người chúng ta là một chiến sỹ thông tin * Citizen Journalism