THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 January 2013

NED gửi thư cho TT Nguyễn Tấn Dũng về vụ công an bắt giam LS Lê Quốc Quân National Endowment for Democracy (NED):Quỹ Quốc gia Tài trợ Dân chủ

NED gửi thư cho TT Nguyễn Tấn Dũng về vụ công an bắt giam LS Lê Quốc Quân
National Endowment for Democracy (NED):Quỹ Quốc gia Tài trợ Dân chủ THỨ TƯ, NGÀY 09 THÁNG MỘT NĂM 2013

Ỷ Lan, thông tín viên RFA

Nhân việc ông Carl Gershman, Giám đốc Quỹ Quốc gia Tài trợ Dân chủ của Hoa Kỳ - NED, viết thư gửi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng về trường hợp công an bắt giam LS Lê Quốc Quân, Đài ACTD có phỏng vấn ông về sự can thiệp này.