THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 December 2012

Bơm hơn 10.000 tỷ hỗ trợ thanh khoản cho ngân hàng

Ngày 26/12, theo dữ liệu của Reuters, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra thị trường mở (OMO) 4.097 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày, với lãi suất 7%/năm.

Hiện còn gần 56 nghìn tỷ đồng tín phiếu chưa đáo hạn

Trong ngày 26/12, Ngân hàng Nhà nước hút về 309 tỷ đồng, đưa mức vốn bơm ròng trong ngày đạt 3.788 tỷ đồng, từ mức bơm ròng 4.758 tỷ đồng hôm 25/12.

Như vậy, kể từ khi lãi suất trên OMO về 7%/năm hôm 24/12 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng trên 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại có nhu cầu. Hiện khối lượng vốn trên thị trường này còn lưu thông khoảng hơn 11.000 tỷ đồng.

Được biết, khi lãi suất OMO ở mức 8%/năm, giao dịch qua nghiệp vụ repo trên thị trường OMO chỉ quanh mức vài trăm tỷ đồng mỗi phiên.

Cũng trong ngày 26/12, Ngân hàng Nhà nước phát hành 197 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 91 ngày, lãi suất 6,5%/năm. Hiện còn gần 56 nghìn tỷ đồng tín phiếu chưa đáo hạn. 

Thu Thủy
tbktvn