THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 December 2012

2012: Kinh tế VN phát triển chậm nhất trong 13 nămKinh tế Việt Nam năm 2012 bị đánh giá ở mức phát triển chậm nhất trong vòng 13 năm qua, đòi hỏi chính phủ phải nhanh chóng cải tổ hệ thống tài chính và thu hút thêm đầu tư nước ngoài.
RFA
Siêu thị ở Hà Nội
Theo Bloomberg, mức tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm qua là 5,03%, thấp hơn năm ngoái là 5,89% và chỉ hơn năm 1999 là năm thấp nhất với 4,77%.
Được biết, mức GDP của quý 4 năm nay là 5,44%, tăng lên so với mức 5,05% tính từ tháng 7 đến tháng 9.
Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong năm giảm 14%. Mức tín nhiệm giảm vì các khoản nợ xấu và sự yếu kém trong việc điều hành các tập đoàn nhà nước được xem là nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm tăng trưởng của kinh tế Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam hồi đầu tháng nói rằng tăng trưởng của Việt Nam có thể chỉ đạt mức 5,2% cho cả năm, nghĩa là thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra là 6,5%.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.