THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 October 2012

CSVN giải tán hai tập đoàn xây dựng


(TBKTSG Online) - Bằng thông báo “kết thúc thí điểm” hôm 2-10, Chính phủ đã chính thức giải tán Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam (Tập đoàn Sông Đà) và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (HUD) sau gần 3 năm thí điểm.

Quyết định số 1428 được Thủ tướng ban hành hôm 2-10 đã chính thức tách 6 Tổng công ty 90 thuộc Tập đoàn Sông Đà và 5 Tổng công ty 90 khác thuộc tập đoàn HUD khỏi mô hình công ty con của hai tập đoàn kinh tế này.

Các doanh nghiệp được giao về Bộ Xây dựng quản lý và tổ chức lại gồm có: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;  Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng; Tổng công ty Cơ khí xây dựng; Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng; Tổng công ty Xây dựng Hà Nội; Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng;  Tổng công ty Đầu tư xây
Tập đoàn HUD đã chính thức giải thể từ ngày 2-10 cùng với Tập đoàn Sông Đà. Ảnh:TL
dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam , Tổng công ty HUD và tổng công ty Sông Đà. Phần vốn nhà nước tại Tổng công ty sông Hồng và Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng sau khi cổ phần hóa trực thuộc các tập đoàn nay cũng về bộ quản lý.

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện cổ phần hóa các tổng công ty nói trên và chuẩn bị phương án cổ phần hóa hai Tổng công ty sông Đà và Tổng công ty HUD.

Theo ông Phạm Viết Muôn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, quyết định dừng thí điểm 2 tập đoàn này xuất phát từ thực tế không đạt mục tiêu đề ra là hình thành các tập đoàn xây dựng lớn, trở thành tổng thầu, chi phối lĩnh vực bất động sản, nâng cao năng lực cạnh tranh, đấu thầu quốc tế.

Theo nhận định của Bộ Xây dựng khi báo cáo Chính phủ đề xuất giải tán hai mô hình tập đoàn này có nói rõ, các quyết định hành chính về việc thành lập 2 tập đoàn theo cách bộ máy của công ty mẹ, là một tổng công ty 90, không đủ năng lực để quản lý các tổng công ty tương đương, thậm chí lớn hơn về mô hình tổ chức, kinh doanh, khiến cho công ty mẹ không giúp gì cho các công ty con và ngược lại các công ty con cũng không có mối liên hệ cần thiết về nhiều mặt với công ty mẹ; nhất là trong điều kiện số lượng đầu mối các doanh nghiệp quá nhiều: như tập đoàn Sông Đà có 230 công ty con và công ty liên kết; Tập đoàn HUD có 183 công ty con và công ty liên kết.

Với việc giải tán hai tập đoàn xây dựng, hiện còn 9/11 tập đoàn kinh tế nhà nước. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam tuyên bố cách đây hai tháng rằng, Chính phủ sẽ chỉ giữ lại từ 5 đến 7 tập đoàn kinh tế, đồng thời với việc cổ phần hóa một số tập đoàn.