THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 June 2012

Nông dân Dương Nội tiếp tục tập trung đòi đất2012-06-19
Hai ngày nay nông dân La Dương, Dương Nội tiếp tục tập trung trước vườn hoa Mai Xuân Thưởng.
Bà con mang cơm theo ăn trưa tại chỗ và không có bất cứ đòi hỏi hay kiến nghị gì đối với chính quyền. Theo lời một người dân tại đây cho chúng tôi biết tình hình như sau:
“Bà con mang cơm theo ăn luôn mà chính phủ cũng như các cơ quan ban ngành trung ương hỏi dân có yêu cầu gì hay không thì họ bảo rằng dân không yêu cầu gì cả chúng tôi chỉ đi thôi. Chủ yếu mục tiêu của dân chúng tôi là đòi đất vì chính quyền cướp sạch hơn 500 hecta đất nông nghiệp của dân chúng tôi. Bây giờ họ bị đe dọa họ bị cưỡng bức, cưỡng chế mất gần hết bây giờ chỉ còn có 356 hộ thôi”
Đồng bào Dương Nội tập trung mặc áo mang cờ Việt Nam trên có ghi những giòng chữ chống tham nhũng đất đai. Đồng bào  cho biết ngày hôm qua có hơn 100 công an, dân phòng cùng với các loại xe chuyên dùng đứng gác và theo dõi bà con nhưng hôm nay thì những người này xuất hiện ít hơn. 

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.