THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 June 2012

Mục sư Nguyễn Công Chính bị đánh gãy tay trong tù?

Mục sư Nguyễn Công Chính bị đánh gãy tay trong tù?
SUNDAY, 17 JUNE 2012 02:11 WRITTEN BY ADMINISTRATOR 0 COMMENTS