THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 May 2012

Chết thật, thế này thì chết thật - Bác Hồ là doanh nhân - kinh doanh văn hóa của thế giới!!!

Không có cách gì nói xấu lãnh tụ kinh hơn cái cách mà các bố văn hóa làm như thế này. Tôi nhiều lần nói rằng, văn hóa tưởng như ai làm cũng được nhưng té ra không phải thế. Nó không chỉ là cờ đèn kèn trống mà là chiều sâu văn hóa, là tâm thức của cả dân tộc được hun đúc từ đời này qua đời khác. Ở ta, cán bộ trong cơ cấu nhưng hết ghế thì bố trí về... văn hóa. Và vì thế nó... như thế này. Dẫu là cờ đèn kèn trống thì vẫn phải học các bố ạ.
Đứng về mặt quy chụp như các bác lãnh đạo Hưng Yên vừa rồi, tôi có thể khẳng định: Ở đây có bàn tay của các thế lực thù địch, chúng đã len lỏi vào nội bộ ngành cờ đèn kèn trống để phá hoại ta về nhiều mặt. Đành rằng bác có thể làm nhiều ngành nhiều nghề như xu hướng chung các ngành nghề chúng ta hiện nay đang nhận vào, nhưng công nhận là doanh nhân như trong bảng này thì, với sở học của mình, tôi thề rằng chưa.

Chúc các bác cuối tuần vui vẻ.Ps : Gọi HCM là doanh nhân cũng không sai; vì HCM đã bán Phan Bội Châu cho Mật Thám Pháp, đút lót vàng bạc châu báu cho Tướng Tàu Lư Hán để cô lập các đảng phái VN đấu tranh giành độc lập, ky' Modus Vivendi với Richelieu bán quyền lợi đất nước dân tộc VN cho Phú Lang Sa, bán rẻ lương tâm làm tay sai cho Đệ Tam Cộng Sản và Cộng Sản Quốc Tế mô phỏng phương pháp thanh trừng của Staline hạ thủ Trosky tại Mexico, HCM thanh toán Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu, Hồ Văn Ngà, Trần Văn Thạch  ...; các đảng viên nòng cốt Đệ Tứ Quốc Tế và hàng loạt những người yêu nước thuộc các dảng phái quốc gia như Đại Việt, VN Quốc Dân Đảng; ngoài ra HCM còn ra lệnh Phạm Văn Đồng gữi thư cho Châu Ân Lai, công nhận Trường Sa là hải đảo của Trung Quốc(thực tế địa ly' lịch sử VN và thế giới minh chứng Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam). Vì vậy,  HCM là con buôn hay doanh nhân mua lợi riêng và bán cả lương tâm .
PV