THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 April 2012

Huyện đảo Lý Sơn sắp có điện


Huyện đảo Lý Sơn sắp có điện thông qua phương án kéo cáp ngầm dưới biển. Thông tin này được chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cung cấp và cho biết thêm rằng đã được Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý.

Kéo cáp ngầm dưới biển là phương án được cho là khả thi nhất vì cũng đã có một số đảo khác của VN đã áp dụng cách thức này. 

Về mặt chi phí, Chính phủ sẽ hỗ trợ một phần tiền điện chênh lệch giá cao và thấp giữa đất liền và đảo.

Trong thời gian trước mắt, Lý Sơn sẽ nâng công suất nhà máy phát điện đang chạy bằng dầu diesel để có thể phát điện 12 giờ mỗi ngày ở 2 xã An Vĩnh và An Hải.

Xin được nhắc lại, Lý Sơn là một trong những huyện đảo thường xuyên có ngư dân bị Trung Quốc quấy nhiễu, và mục đích của việc kéo cáp ngầm cung cấp điện là để phát triển cả kinh tế xã hội lẫn mục đích an ninh quốc phòng.


Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.